Tysk i 8. - 9. klasse

I tysk i 8. og 9. klasse udvikler du gennem mundtlig og skriftlig kommunikation dine færdigheder i at kommunikere på tysk.
Det tyske flag

Vigtige kompetencer i tysk

I faget tysk skal du i 8.-9. klasse arbejde med tre kompetenceområder:

  • Mundtlig kommunikation
  • Skriftlig kommunikation
  • Kultur og samfund 

 

  

Hvad skal du lære i tysk?

I faget tysk skal du lære at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Målet er, at du kan bruge tysk både nu og i dit fremtidige liv. Du skal udvikle din sproglige bevidsthed om tysk sprog og om det at lære fremmedsprog. Du får også styrket din forståelse for andre kulturer og mødet mellem kulturer.

I tyskundervisningen for 8.-9. klasse lægges der vægt på, at du udvikler dine sproglige færdigheder både gennem mundtlig og skriftlig kommunikation. Du får også en øget sproglig bevidsthed.

I mundtlig tysk skal du lære at forstå og bruge både hovedindhold og detaljer i en tekst. I løbet af tysk i 8. og 9. klasse skal du også lære at forklare dine egne holdninger til en sag i et sammenhængende sprog.

Du lærer at skelne mellem forskellige teksttyper, og du lærer at kommunikere klart og forståeligt på skrift gennem forskellige medier til forskellige modtagere.

Du skal måske til prøve i tysk efter 9. klasse. Faget er et udtræksfag i den humanistiske pulje. Du kan komme op i tysk enten som mundtlig eller skriftlig 9.-klasseprøve.

Sådan kan du bruge tysk i din hverdag 

  • Se tyske film eller serier i fjernsynet eller på nettet
  • Læs om resultaterne i den tyske fodboldliga på tyske hjemmesider
  • Hvis du er på ferie i et tysktalende land, kan du selv spørge om vej på tysk, bestille mad på en restaurant eller stille spørgsmål i en butik

 

Emneord