Tysklærerforeningen for Grundskolen - TLFG

TLFG -Tysklærerforeningen for Grundskolen er for dig, som vil støtte og styrke tyskfaget.

Foreningens formål er at styrke undervisningen i tysk ved bl.a. at: 

1. Formidle faglig og pædagogisk kontakt og afholde møder og kurser

2. Samarbejde med institutioner og andre faglige organisationer i ind- og udland

3. Rådgive ministre og uddannelsesudvalg omkring fagets situation og muligheder.

Vi prioriterer tysk som andet fremmedsprog i danske skoler pga. det naboskab og de fælles rødder og kultur vi har med tysk og Tyskland.

Vi går ind for tidlig sprogstart og flere fremmedsprog i grundskolen med en model med engelsk som første fremmedsprog, tysk som andet fremmedsprog og fransk/spansk som obligatorisk valgfagsmulighed.

Vi forsøger at synliggøre de mange tiltag omkring tysk ved at være aktive på facebook, skolekom, Tyskbloggen på folkeskolen.dk, faglige netværk, udviklingsarbejder og opslag på foreningens hjemmeside.

Vi behøver dig som medlem

Da vi arbejder frivilligt og er gerne er til stede mange steder rundt i landet, er det af stor betydning for vores arbejde at have mange medlemmer. Dels er det udtryk for en massiv opbakning, dels skal der penge i kassen for at betale kørsel til møder og arrangementer og andre faste udgifter.

Som medlem får du medlemsrabat på foreningens arrangementer, mulighed for deltagelse i lukket skolekom konference samt facebookgruppe og du får tilsendt foreningens nyhedsbreve.

Tilmelding se link til højre på siden.

Du kan altid henvende dig til bestyrelsen.

Tine Jespersen, formand: tine.jespersen@skolekom.dk 

Carl Kinze, næstformand: carl.kinze@skolekom.dk