Tysksprogede film – mød de tysktalende landes kulturer via film

Film og billedsprog gør undervisningen mere motiverende og kan give eleverne en åbning ind til det tysksprogede univers.

Forslag til læringsmål

• Eleverne kan forklare hvilke ligheder og forskelle der er på tysktalende landes kulturer og dansk kultur (eller andre kulturer, eleverne kender) 

• Eleverne kan fortælle om og begrunde hovedpersonernes reaktioner ved hjælp af elevernes viden om historiske og kulturelle forhold i tysktalende lande.

Valg af undervisningsaktivitet

Ved at arbejde med film træner eleverne deres lyttefærdigheder, de opnår viden om tysktalende kulturer, og de lærer at beskrive dem og sammenligne med deres egen kultur. Således hjælpes eleverne på vej til at møde tysktalende kulturer empatisk og fordomsfrit.

Beskrivelse af undervisningsaktiviteten

Filmstjerner
© Colourbox

© Colourbox / Colourbox. . Den tyske filmstjerne David Kross med Kate Winslet - tilsat Hollywood-glamour

 

1. Start med at vælge en film

Det kan anbefales, at du som lærer ser/skimmer filmen først for at få et indtryk af, om den vil egne sig til netop din klasse 

•På Hans Christophersens side rostrasforlag.dk får du et godt overblik over mange tysksprogede film samt god info og links. Her kan du finde ud af, hvilket tema filmen beskæftiger sig med.

•På Institut für Kino und Filmkultur kan du finde info, tekster og opgaver til biograffilm - også de nyeste. Undersiden lernort-kino.de kombinerer en film med et tema.

2. Se en film

Det er godt og overskueligt at starte med en kortfilm. "Schwarzfahrer" er lidt af en klassiker, hvor man kan få gode samtaler ud fra racisme-temaet (jvf. filmens sort-hvid optagelse, der tydeliggør dette) og filmens dialog, tid og sted - herunder billedsprog (specielt for 9. klasse).

Af og til kan du finde hele spillefilm på YouTube, de er dog ofte uden undertekster.

Husk også at undersøge hvilke film, du kan låne fra dit CFU.

På filmstriben under "I undervisningen" kan du finde en række film. Skriv "tysk" i søgefeltet og find bl.a. klassikeren "M", "London liegt am Nordpol", kortfilmen "Hundefutter" og "Kinderspiel". Adgangen til filmene kræver, at din skole tegner abonnement. Herefter kan du og dine elever logge på med uni-login og se alle film i denne portal. 

3. Løs opgaver til filmen

På tyskforlaget.dk finder du opgaver til mange film. 

Goethe-materialer til film: På denne side finder du materiale til bl.a. "Goodbye Lenin", "Jenseits der Stille", "Lola rennt", "Das Wunder von Bern", "Kroko" og "Almanya". Hvis du vil vide mere, kan du kigge på Goethe Instituttets side "Film in Deutschland".

Til filmen "Knallhart" og "Das Leben der Anderen" har Det danske Filminstitut, www.dfi.dk lagt opgaver ud.

4. Samtale

Det er en god idé at stoppe op undervejs, når I ser filmen. Snak om personerne, og hvad der sker. Brug eventuelle opgaver.

 Det er vigtigt også at snakke ud fra filmsproget, som eleverne tit vil være gode til at afkode:

• brug still-billeder af personer og lad eleverne beskrive hende/ham: udseende, tøj mm.

• se en særlig vigtig scene 2-3 gange. Læg mærke til hvad man ser/ikke-ser. Fx starten af "Engel und Joe", hvor man hører nogen skændes i baggrunden, mens man ser hovedpersonen Joe pakke. Wer redet? Was macht sie?

• tid og sted: Wo sind wir? Wann spielt der Film?

Slut af med elevernes egne synspunkter: Wie gefällt dir der Film? Warum findes du ihn gut/nicht gut?

Tegn på læring

Eleven beskriver i simpelt sprog hovedpersonen

Eleven beskriver i enkelt sprog miljøet

Eleven begrunder personernes handlinger ud fra det aktuelle miljø eller ud fra samfundsforholdene

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Kultur og samfund (obligatorisk)
Kulturforståelse (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan møde tysktalende kulturer empatisk og fordomsfrit (vejledende mål)
Eleven har viden om centrale kulturelle, sociale og historiske forhold i de tysktalende lande (vejledende mål)
Fase 2
Eleven kan beskrive tysktalende landes kulturer og levevis (vejledende mål)
Eleven har viden om væsentlige elementer af tysktalende landes kultur (vejledende mål)