Uddannelsesmiljø

Et erhvervsrettet uddannelsesmiljø er et undervisnings- og læringsmiljø, der fremmer elevers trivsel, sundhed, udvikling og læring. Det er ligeledes et miljø, der understøtter udvikling af erhvervsfaglig identitet og afklaring af uddannelsesvalg.

Uddannelsesmiljø etableres og udvikles generelt gennem forskellige skole-indsatser:

Strukturelt – f.eks. ungespor – voksenspor, holddannelser og etablering af holdfællesskaber.

Indholdsmæssigt – f.eks. tilrettelæggelse af den pædagogiske og didaktiske undervisning, herunder elev-inddragelse, brug af motion og bevægelse.

Fysisk indretning – f.eks. fælles arealer, værkstedsmiljøer, Campusmiljøer.

Etablering af erhvervsrettede uddannelsesmiljøer – f.eks. SIMU-værksteder, messer, virksomhedsinddragelse i undervisningen. 

Uddannelsesmiljøer til henholdsvis unge og voksne kræver forskelligt fokus. Her angives nogle af de væsentlige forskelle i forhold de to målgrupper:

Unge:

  • Få erhvervserfaringer.
  • Skal vises de mange muligheder og have hjælp til at navigere i dem.
  • Afsøgende og afprøvende, midt i en proces med mange valg.
  • Søger fællesskaber og er åbne overfor viden og muligheder.

Voksne: 

  • Mange erhvervserfaringer, vil se formål med uddannelsen, selvstændige.
  • Konkret, målrettet vejledning, mere selvstændige.
  • Mere afklarede om hvem de er og om deres uddannelsesvalg.
  • Ser formål med uddannelsen, søger konkret viden som kan anvendes i praksis.

Uddannelsesmiljø for unge

Attraktivt erhvervsrettet undgdomsuddannelsesmiljø
© Jesper Rais

Trin-for-trin-guide

Inspirationskatalog til arbejdet med at styrke de erhvervsrettede ungdomsuddannelsesmiljøer. Materialet består af en trin-for-trin-guide, en præsentation med arbejdsspørgsmål og tre film med eksempler på arbejdet med med ungdomsuddannelsesmiljøer på GF1.
Erhvervsrettet uddannelsesmiljø
© Ulrik Jantzen

Eksempler fra praksis

Her kan du få idéer til, hvordan eleverne kan indgå som en medspiller i forhold til uddannelse, herunder elevdemokrati, sociale arrangementer, fysiske rammer mm.

Uddannelsesmiljø

Elev

Åben erhvervsskole (5:39 min)

Kort film fra Viden Djurs, der fortæller om, hvordan de arbejder med temaet "åben erhvervsskole". Skolen fortæller, hvad de gør, og hvilken betydning det har for elever, lærere og for skolen.
Elever

Fællesarealer (7:26 min)

Roskilde Handelsskole fortæller i filmen om, hvordan de arbejder med temaet "fællesarealer". Skolen fortæller, hvad de gør, og hvilken betydning det har for elever, for lærere og for skolen.
Elever

Elevinddragelse (6:56 min.)

I denne film viser et besøg på SOPU, der fortæller om, hvordan de arbejder med temaet "elevinddragelse". Skolen fortæller, hvad de gør, og hvilken betydning det har for elever, lærere og for skolen.
Elever

Relationer (4:53 min.)

I denne film er vi på besøg på Mercantec, der fortæller om, hvordan de arbejder med temaet "relationer". Skolen fortæller, hvad de gør, og hvilken betydning det har for elever, for lærere og for skolen.

Innovativt uddannelsesmiljø

Elever fra innovationsværkstedet Campus Bornholm
© Anne Knudsen

Innovationsværksted

På Campus Bornholm går skole og hobby op i en højere enhed. Her mødes elever på tværs af gymnasie- og erhvervsuddannelser for at arbejde med forskellige kreative projekter og dyrke deres talent. Alt sammen med hjælp fra hinanden og underviserne i en god og afslappet stemning.

Rammerne for uddannelsesmiljø

758996_.jpg

Et trygt læringsmiljø på Selandia i Slagelse

På kokke- og tjeneruddannelsen på Selandia i Slagelse er trivsel et af nøgleordene, når man taler om uddannelsesmiljø. For hvor der er tryghed, er der plads til læring
Eleverne samles til fællesmøde på tværs af fagretninger.
© EUC Nordvest

GF1-center øger fællesskab og trivsel

På EUC Nordvest får ungdomsmiljø og fællesskab i erhvervsuddannelserne en ny betydning helt fra start. Skolen har nemlig valgt at oprette et center for alle fagretninger på grundforløb 1 på de merkantile såvel som de tekniske uddannelser. Og det giver rigtig god mening for både skolens medarbejdere og ledelse - og ikke mindst for eleverne.