Udsavede dukker med tøj

Et startforløb i Håndværk og design, hvor eleverne kommer igennem et lille designforløb samt grundlæggende håndværk.

Introduktion

Et startforløb i Håndværk og design, der giver eleverne den første erfaring med arbejde i værksteder.

Gennem arbejdet får de deres første erfaringer med udvalgte værktøjer, teknikker og materialer.

Formål

I forløbet skal eleverne opnå viden om og færdigheder indenfor dele af fagets kompetenceområder.

Målet er, at eleverne får viden om og erfaringer med dekupørsaven samt sammensyning i hånden.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Planlægning, arbejdsformer, materialevalg

Arbejdsformer:

  • Designarbejdet: Grupper på tre
  • Produktionsfasen:Individuelt arbejde.

Materialer:A-4 papir hvorpå hjælpelinjer til optegning af dukken er markeret. Filt, 6-mm. krydsfiner, div. knapper, bånd m.v., egnet materiale til hår, f. eks. tæppegarn.

der tegnes dukker på "send-videre"-tegning
© Irene Egeskov Andersen

Dukkerne tegnes.

Forslag til læringsmål

Eleverne skal lære at følge optegnet markering ved savning med løvsav og/eller dekupørsav; herunder de tilhørende sikkerhedshensyn.

Eleverne skal lære at klippe i dobbelt filt.

Eleverne skal lære at bruge knappenåle i forbindelse med sammensyning.

Eleverne skal lære at sy med hånden, herunder starte og hæfte.

Omfang

Ca. 14 lektioner.

Dukker hænger i loftet
© Irene Egeskov Andersen

Dukkerne hænger i loftet i den lokale børnetandklinik. Et eksempel på, at elevernes arbejde er til gavn for andre.

Gennemførelse

1.-2. lektion:

Designfasen.

Læreren

Præsenterer forløbet. Herunder hvordan produkterne giver værdi for andre.

Vejleder, om nødvendigt, hvis eleverne tegner dele af dukken for tyndt, så det ikke efterfølgende kan saves ud.

Eleverne

Designopgaven er, at eleverne i små grupper skal tegne en dukke – sammen. Efter tegn og send videre princippet. Det foregår ved at folde et A-4 papir i tre dele. På papiret er afmærket halsens bredde samt kroppens bredde. Disse to mærker er placeret på foldelinjerne.

Opgaven er nu først at tegne et hoved og bruge den markerede halsbredde. Så foldes hovedet ned bag og papiret sendes videre til næste. Denne tegner overkrop til lidt under taljen, uden at have set tegningen af hovedet. Igen foldes det tegnede væk og sendes til næste, som tegner underkrop og ben. Det er meningen, at eleverne ikke måtte tale sammen eller se det allerede tegnede imens. Til sidst ender papiret hos den elev, der har tegnet hovedet. Eleverne har nu en form på dukken, som skal overholdes.

3- 14. lek.

Produktionsfasen.

Læreren

Underviser i saveteknik med dekupørsav. Både håndsav og elektrisk.

Forklarer og illustrerer betydningen af sømmerum.

Underviser i sammensyning i filt med brug af knappenåle.

Eleverne

Individuelt arbejde i værksteder.

Figuren udsaves på baggrund af den tegnede figurtegning.

Figuren finpudses og kanterne afrundes.

Hovedet dekoreres med glødeskriveren.

Tøjet tegnes efter kroppens form. Tillægges 1 cm sømmerum på sømme, der skal sys.

Halskanter og underkanter tillægges ikke sømmerum.

Tøjet dekoreredes med perler, transfertryk m.m.

Tøjet sys delvis sammen under hensyntagen til, at det kan trækkes på træfiguren. Resten af sammensyningen sker på trædukken. Der er primært syet med kastesting.

Elever, der magtede det, gør mere ud af dekorationsdelen.

Der kan udføres flere forslag til tøjets udseende og forskellige dekorationsmåder.

 

Det er muligt at arbejde med tøjet først og trædukken senere, og til sidst samle delene.

Tøjet sys og prøves på dukken
© Irene Egeskov Andersen

Tøjet, delvis syet sammen, prøves på dukken og syes færdig på dukken.

Tegn på læring

Eleven udpeger/henter dekupørsav.

Eleven demonstrerer brug af dekupørsav.

Eleven klipper de enkelte dele til tøjet med sømmerum de rette steder.

Eleven udvælger synål og knappenål blandt de øvrige nåle.

Eleven demonstrerer brug af knappenåle som hjælpemiddel i forbindelse  med sammensyning.

Eleven syr en holdbar håndsøm i filt.

Trædukke med filttøj og kasket
© Irene Egeskov Andersen
En dukke i træ og med filttøj
© Irene Egeskov Andersen

Et par af de færdige dukker.

Forslag til evaluering

Her er flere muligheder:

Hver elev præsenterer sin dukke ud fra den tegnede skitse og begrunder de valg, der er foretaget m.h.t. tøjets farve, dekoration samt dukkens udtryk.

Dukkerne udstilles samlet. Denne kan være på skolen eller ekstern et sted, hvor der kommer mange, f. eks. Bibliotek, Kulturhus, Børnetandklinik. 

Eleverne udfylder et evalueringsark for at skærpe deres opmærksomhed på, hvad de har lært. Find evalueringsaket under "Relaterede filer" i højre spalte.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - forarbejdning (obligatorisk)
Håndværktøj og redskaber (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan navngive og anvende grundlæggende håndværktøjer og redskaber (vejledende mål)
Eleven har viden om grundlæggende håndværktøjer og redskaber (vejledende mål)

Relaterede filer

Elevark til evaluering af emnet: Udsavede dukker med tøj

Relaterede links

Af Uffe Bøgelund Bjerre, Folkeskolen.dk 20/12-2012. Regeringen har nu fremlagt sin folkeskolereform, hvor håndværk og design er foreslået som erstatning for sløjd og håndarbejde. Forhandlingerne om reformen vil sikkert stå på til engang hen i foråret, og vi må derfor væbne os med lidt tålmodighed inden vi ved om håndværk og design indføres som fag i folkeskolen. Jeg vil, mens vi venter, benytte lejligheden her til at orientere lidt om udviklingsprojektet om håndværk og design.