Udskolingen i bevægelse

Undervisningsministeriet sætter fokus på bevægelse i udskolingen. Det sker med kampagnen ”Udskolingen i bevægelse”, som forløber over skoleåret 2017/18.

Læs mere om materialet og det overordnede didaktisk afsæt forud for arbejdet med de konkrete bevægelsesdidaktiske modeller og de tilhørende aktiviteter: 

Om materialet - bevægelse i udskolingen i et didaktisk perspektiv

Undervisningsministeriet har afholdt flere temadage, oplevet begejstring for videns – og inspirationsmaterialet samt indgået i flere praksisnære vejledninger med kommuner og skoler i arbejdet med og om bevægelse. Se interview med blandt andet oplægsholdere og små interviews omkring modellerne og temadagene.

Video med overblik over modeller

Få et overblik over samtlige modeller i kampagnens videns- og inspirationsmateriale.

Vidensnotat

Ønsker du viden og indsigt i forskning om bevægelse, kan det være en hjælp og støtte at læse vidensnotatet, som kobles med praksiseksempler. 

HENT VIDENSNOTAT

   

Værktøj til egenanalyse

Tag udgangspunkt i dette selvevalueringsredskab i forhold til skolens eller kommunens arbejde med at skabe en bevægelseskultur.  

HENT VÆRKTØJ TIL EGENANALYSE

   

Temadage om bevægelse i udskolingen

Læringskonsulenterne har afholdt temadage rundt om i landet. Se billeder og film fra dagene med både interviews og hele oplæg.

LÆS MERE OM TEMADAGENE

   

Bevægelse i undervisningen

Se oplæg fra temadagene om BIU-modellen og få inspiration til, hvordan du som lærer eller pædagog kan arbejde med bevægelse integreret i fag og undervisning.

LÆS MERE OM BIU 

    

Elevinddragelse

Se oplæg fra temadagene om elevinddragelse og find inspiration til, at øge elevernes motivation, trivsel og læring. Hertil er en elevinddragende model. 

LÆS MERE OM ELEVINDDRAGELSE 

       

Bevægelseskultur

Synliggør hvilke bevægelsesområder skolen/lærerne/pædagogerne og klasserne arbejder med, så bevægelse sættes i ord og handling, som et pædagogisk og didaktisk afsæt. 

LÆS MERE OM BEVÆGELSESKULTUR 

    

Bevægelsesglæde

Se oplæg fra temadagene om bevægelsesglæde. Du får med bevægelsesglæde-modellen konkrete forslag til aktiviteter, der sætter forskellige bevægelsesglæder i spil.

LÆS MERE OM BEVÆGELSESGLÆDE 

     

Mere inspiration

Her finder du mere inspiration og gode links til 45 minutters bevægelse.

SE FLERE LINKS