Udvikling af udeskole

Projekt "Udvikling af udeskole" er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Miljøministeriet. Projektet belyser konkrete erfaringer og viden fra op til 65 udeskoler fordelt over hele landet.

I projektet vil der bl.a blive sat fokus på følgende: 

 

 • Skemaplanlægning
 • Struktur på udeskoledagen
 • Teamsamarbejde
 • Udeskole ressourceperson
 • Kortlægning af lokalområde
 • Økonomi
 • Inddragelse af eksterne parter (ex. naturvejledere og friluftsvejledere)

 

 • Grejbanker og andre udeskolelæringsfaciliteter
 • Forældreinvolvering
 • Cases/portrætter af udeskole
 • Udeskole I byen og naturen
 • Udeskole i forbindelse med i Forkenklede Fælles Mål

Der bliver løbende samlet op på erfaringer fra demonstrationsskoler. Disse erfaringer vil bl.a. indeholde ovenstående punkter. I skoleåret 2015/16 vil der være op til 50 andre skoler fordelt over hele landet igang med udeskole. Når projektet er færdigt, vil udeskole området være beriget med fornyet viden og brugbare erfaringer og inspiration, og 65 skoler vil have specifik viden og erfaring med udeskole.

Her på temasiden om udeskole vil du løbende kunne læse om den indhentede viden. Desuden vil du kunne finde eksempler på læringsforløb, artikler, inspiration og baggrundsviden om udeskole, som alle er udledt af projekt udvikling af udeskole.

Udvikling af udeskole

Emneord