Udvikling af Udeskole

Udvikling af udeskole er et projekt sat igang af Undervisningsministeriet og Natur, Miljø og Fødevareministeriet.

Om projektet

Organisering i udeskole

Arbejdstøj
© Niels Ejby Ernst

Udeskole og økonomi

Når skoler indfører udeskole skal disse støttes gennem økonomi, struktur og efteruddannelse.
Skema

Rammer - skemaplanlægning

Udeskole skal tænkes ind i nogle rammer, så man som medarbejder på en skole kan integrere udeskole i sin undervisning.

Undervisningsrelateret

Inspirationsguide

Inspirationsguide til udeskole

”Hvad er udeskole?”,”Hvorfor udeskole?” og ”Hvordan udeskole?”. Det er centrale spørgsmål denne guide belyser. Bl.a. igennem forskningsresultater, cases og refleksionsspørgsmål. Guiden kan læses i sin helhed under relaterede filer.
app

Udeskole med internet og apps i lommen

Selvom udeskole ofte vælges for at elever kan få konkrete sanselige erfaringer med at bruge viden i omgivelserne, er det bestemt også relevant at inddrage smartphones eller tablets i udeskolearbejdet

Caseskoler

Generelt om udeskole

Dreng lup

Forskning i udeskole

Denne artikel er målrettet lærere og pædagoger, der skal i gang med udeskole. Artiklen udgør en oversigt over forskning, der har undersøgt udeskole fra forskellige vinkler
.
© Niels Ejby-Ernst

Transfer i udeskole

I artiklen gives et konkret eksempel på, hvordan en lærer fra Esbjerg har arbejdet med transfer i et forløb om Vadehavet