Udviklingen i demokrati og retsstat

Af Antje Gimmler, professor og forskningsleder ved Center for Anvendt Filosofi, Aalborg Universitet

Artiklen er del af en serie på fire dele, som kan læses i sammenhæng eller som selvstændige artikler.

 

1. Borger - og fritidsrettigheder - en introduktion

Den første del i serien giver en kort introduktion til de borgerrettigheder, som gælder i Danmark og de fleste vestlige demokratiske retsstater. 

2. Demokratibegrebets udvikling - og grundprincipper 

I den anden artikel i serien gennemgås demokratiets oprindelse, etableringen af borgerrettigheder og folkestyre. Derudover beskrives demokratiets udvikling i Danmark, herunder vedtagelsen af grundloven, der sikrede frihedsrettighederne, såsom ejendomsrettens ukrænkelighed, forenings- og forsamlingsret samt religionsfrihed og ytringsfrihed.

3. Demokrati - velfærdsstat og offentlighed  

I trejde del gennemgår artiklen, hvordan velfærdstaten og social kritik har tilføjet et mere substantielt rettighedsbegreb, som har medført forandringer i den måde, hvorpå medborgerskabet bliver tænkt. Den anden udvikling er, at offentligheden som det bærende princip for et levende demokrati bliver endnu tydeligere - noget der bl.a. andet ses i forbindelse med digitale mediers udfordringer af demokratiet.

4. Medborgernes rolle i demokratiet 

Afslutningsvist redegøres der for medborgernes rolle i helholdsvis det liberale og republikanske demokrati. 

Emneord