Undersøgelse af de voksnes job

Forsknings-informeret

Eleverne indsamler oplysninger om job i deres voksennetværk for herefter at undersøge bl.a. indholdet, ligheder og forskelle i en række job.

Intro

Undersøgelse af de voksnes job

I Uddannelse og Job skal eleverne bl.a. opsøge og bearbejde forskellige typer af information om uddannelser og job. Det kan være informationer i form af viden, oplevelser og fortællinger, der findes i elevernes nærområde og i netværket af voksne. Det kan være informationer, der findes ved søgning på internettet. 

I Uddannelse og Job er det blandt andet med inddragelse af det omgivende samfund og i mødet med forskellige mennesker i uddannelse og job, at eleverne får informationer, viden, fortællinger, oplevelser og inspiration, der kan styrke deres egne forudsætninger i forhold til uddannelse og job.

I dette forløb for indskolingen bruger eleverne deres voksennetværk og de ældre elever på skolen til at indsamle viden om, hvad der findes af job, hvad der kendetegner disse og hvilke ligheder og forskelle, der kan være mellem en række job. Gennem forskellige aktiviteter bearbejder eleverne denne indsamlede viden, som de desuden undervejs formidler til hinanden og drøfter i klassen.

Formål

Forløbet har til formål at udvide elevernes begreber om og perspektiver på, hvad der findes af job, hvad disse job hedder og hvad der kendetegner indholdet i forskellige typer af job.

Desuden skal forløbet øge elevernes opmærksomhed på, at der i deres umiddelbare nærhed og netværk er både viden, erfaringer og fortællinger, som knytter sig til job og som nu eller senere kan inspirere til elevernes egne overvejelser om bl.a. fremtidig uddannelse og job.  

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

Elevforudsætninger

I forløbet indgår aktiviteter, der forudsætter, at eleverne kan læse enkle ord og kan samarbejde i grupper om en fælles opgave. 

Forslag til læringsmål

Eleverne kan bruge indsamlede oplysninger om job til formidling i klassen.

Omfang

Forløbet har i alt 9 lektioner inklusiv evaluering.

Tegn på læring

  1. Eleven nævner titler på job med eksempler på indhold i disse job
  2. Eleven fortæller om forskellige job og deres kendetegn
  3. Eleven sammenligner ligheder og forskelle i en række job  

 

 

Planlægning (1)

Forslag til undervisningsdifferentiering og evaluering (2)

Gennemførelse (6)

Lektion 1: Titler på job

Undersøgelse af de voksnes job
I lektion 1-3 indsamler eleverne med brug af forskellige aktiviteter en række titler på job, som bruges i resten af forløbet til bl.a. yderligere undersøgelse af indhold, ligheder og forskelle i udvalgte job.

Lektion 2 og 3: Jagt på job

Undersøgelse af de voksnes job
I lektion 1-3 indsamler eleverne med brug af forskellige aktiviteter en række titler på job, som bruges i resten af forløbet til bl.a. yderligere undersøgelse af indhold, ligheder og forskelle i udvalgte job.

Forenklede Fælles Mål

Uddannelse og job
Bh. kl. - 3. klasse
Fra uddannelse til job (obligatorisk)
Information (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan indsamle enkle informationer om uddannelser og job i eget nærmiljø (vejledende mål)
Eleven har viden om informationskilder om uddannelse og job (vejledende mål)

Relaterede filer