Undersøgelse af egne genetiske træk

Lad dine elever/kursister observere deres egne genetiske træk og beregne hvordan deres børn sandsynligvis ville komme til at se ud.

Omfang

20-40 minutter

Formål

- at vække interesse for genetik ved at arbejde med egne geno- og fænotyper. 

- at anvende biologiske fagudtryk i besvarelse af en konkret problemstilling.

- at formulere strukturerede besvarelser på biologiske problemstillinger.

Forberedelse

Læreren gennegår med udgangspunkt i et eksemple grundlæggende teori om genetik og opstilling af krydsningsskemaer.

Læreren medbringer en liste med observerbare genetiske træk hos mennekset. Se under relaterede filer for inspiration.

Gennemførelse

- Læreren introducerer opgaven og udleverer listen med de observerbare genetiske træk til kursisterne.

- Hver kursist finder en makker, som de ikke har siddet i nærheden af.

- De observerer på skift hinandens fænotyper for et givet træk fra listen.

- Makkerparret opstiller herefter deres mulige genotyper og diskutere med udgangspunkt i deres forældres fænotyper hvad der er den mest sandsynligte genotype. Hvis genotypn ikke kan afgøres med sikkerhed, så antages en given genotype i det videre arbejde.

- Makkerparret opstiller et krydsningsskema med udgangspunkt i deres egne genotyper. Ved at analysere krydsningsskemaet skal de angive hvad sandsynligheden for at deres fælles barn ville få en given fænotype.

- Opgaven gentages med andre genetiske træk fra listen.

- Udvalgte kursister fremlægger deres fæno- og genotyper samt krydsningskemaer for resten af holdet. Læreren har evt. sørget for at makkerparrene starter ved forskellige egenskaber.

Kreditering

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Emneord