Understøttende undervisning

Læs ministeriets vejlednings- og inspirationsmateriale om en varieret skoledag
Pige klatrer

Understøttende undervisning skal fremme elevernes læring ved at give kommunerne og skolerne mere tid og større fleksibilitet til at tilrettelægge en sammenhængende og varieret skoledag.

Den skal give mere tid til, at alle elever kan udfordres fagligt og undervisningen kan differentieres.

 

 

I dette inspirations- og vejledningsmateriale om understøttende undervisning kan du læse om:

 

  • Hvad understøttende undervisning er
  • Hvad der kendetegner det gode arbejde med understøttende undervisning
  • Lovgivningen og rammerne for understøttende undervisning
  • Eksempler på praksis. Fx fra kommuner og skoler, som har gode erfaringer med arbejdet.
  • Aktuel viden inden for området.

 

Læs mere

elever i gruppe

Hvad er understøttende undervisning?

Den understøttende undervisning skal bidrage til at skabe variation i skoledagen med god tid til, at alle elever kan udfordres fagligt og undervisningen kan differentieres, så den imødekommer den enkelte elev.

Eksempler på praksis

Hvad siger forskningen?

Lego

Elevernes alsidige udvikling

Elevers alsidige udvikling kan styrkes på flere måder. En varieret undervisning, hvor eleverne kan fordybe sig og træne andre evner end dem, de typisk bruger, kan også fremme de sociale kompetencer, viser rapport fra Rambøll.

Del af pakke