Undervisere

Selvom antallet af børn og unge, der oplever mobning, er faldet, er der stadig for mange, hvis ungdom præges af mobning.

Selvom antallet af børn og unge, der oplever mobning, er faldet, er der stadig for mange, hvis ungdom præges af mobning.

Da mobning kan foregå hvor som helst og når som helst, er det vigtigt, at alle fagprofessionelle løbende følger trivselsmålinger og har fokus på at udvikle et trygt og inkluderende miljø. Som undervisere har I en unik mulighed for at præge miljøerne gennem fællesskaberne på ungdomsuddannelsesstedet. I forskning om mobning er ”værdighedsskabende klasseledelse” og ”fællesskabende didaktik” centrale begreber i forhold til at forebygge mobning. Her er det mobbeforebyggende arbejde ikke ekstraopgaver, men indlejret i det, man i forvejen gør som underviser på ungdomsuddannelsen.

Dette læringsmateriale giver jer mulighed for at styrke det lokale arbejde med at forebygge og håndtere mobning. Det er bygget op, så det er muligt at gennemføre større eller mindre forløb.

I kan bruge materialet på forskellige måder; for eksempel ved et møde i jeres team hvor I f.eks. fokuserer på et af de to første grundmodulerne, som giver mulighed for at opnå fælles viden om begrebet mobning samt om forebyggelse og håndtering af mobning, eller på en række teammøder, hvor I en efter en sætter fokus på de to første grundmoduler og derefter specialiseringsmodulet. Det er vigtigt, at en af jer har kigget materialet og øvelserne grundigt igennem, så man kan facilitere jeres arbejde i teamet. Det kan være en god idé, at alle teammedlemmerne hver især læser teksterne inden I mødes i teamet.

 Derudover er der et tredje grundmodul for ledere og medarbejdere med særlig interesse for og/eller opgaver i det organisatoriske felt.

Ved at bruge materialet kan I

  • Tilegne jer viden om mobning, forebyggelse og interventioner.  
  • Arbejde med den erhvervede viden gennem tekster, fagvideoer, øvelser, gruppearbejde og refleksion.
  • Blive guidet til, hvordan den nye viden kan tages i anvendelse i jeres egen praksis.

Emneord