Undervisning i globalt medborgerskab

UNESCO's pædagogiske vejledning til undervisning i globalt medborgerskab fra 2017.

Vejledningen hedder “Undervisning i globalt medborgerskab - Temaer og læringsmål”, og vejledningen er udgivet for at ínspirere ledere og praktikere i uddannelsesinstitutioner i UNESCO’s medlemslande. Vejledningen foreslår relevante temaer og læringsmål, som kan omsættes i praksis.

Udgivelsen har fokus på:

  • Læringsdimensionen i undervisningen i globalt medborgerskab
  • Læringsudbyttet af undervisningen i globalt medborgerskab
  • Kompetenceområder
  • Indhold og temaer i undervisningen i globalt medborgerskab til forskellige alderstrin
  • Implementering af undervisning i globalt medborgerskab på nationalt og lokalt niveau.

Udgivelsen er oversat fra engelsk til dansk, og du kan finde den danske publikation under relaterede filer. 

Produceret i samarbejde med

DANIDA

Danidas Oplysningsbevilling yder støtte til dansk u-landsoplysning. Oplysningsbevillingen kan søges af alle, der vil formidle om forholdene i verdens fattigste lande. Støtten går blandt meget andet til undervisningsmaterialer, udstillinger, film til landsdækkende tv og rejsestipendier. På EMU’s tema Global Undervisning finder du mange af de støttede oplysningsprojekter.

Danida

Relaterede moduler