Undervisning og læring

Børn er forskellige og har derfor forskellige forudsætninger for at lære. I skolen er dit barns læring i centrum, og læreren planlægger og tilpasser derfor sin undervisning, så den tager udgangspunkt i det enkelte barn.
Klasse set bag fra globus

Undervisningen i folkeskolen har fokus på det enkelte barns læring, og læreren tilpasser sin undervisning, så den tager udgangspunkt i elevernes individuelle forudsætninger. For at tilpasse undervisningen til det enkelte barn, har læreren i dit barns klasse for eksempel mulighed for at dele undervisningen op i en række niveauer, som eleverne fordeles på.

Her på siden kan du blandt andet læse mere om elevplaner, forskellige former for undervisning i skoledagen, IT i skolens fag, klasseledelse, og om de forskellige undervisningsinitiativer, der sætter dit barns læring i centrum. Du kan også finde informationer om, hvordan du kan støtte dit barns læring i hjemmet og skabe gode rammer for lektielæsningen.

Dit barns læring

Hjernen

Dit barns læring er centrum for undervisningen

Undervisningen i skolen har fokus på dit barns læring. Derfor tager læreren udgangspunkt i det, dit barn allerede ved og kan. Læreren sætter mål for det nye, dit barn skal lære, og tilpasser hele tiden sin undervisning ved at bruge feedback og evaluering. På den måde bliver dit barn mere bevidst om, hvad det skal lære, og denne bevidsthed styrker læringen.
Elevplan

Få overblik over dit barns læring med elevplanen

Alle elever i folkeskolen skal have en elevplan. En elevplan beskriver og dokumenterer dit barns læring i skolen. En elevplan er med til at fastholde, at udviklingen i dit barns læring bliver vurderet og evalueret et antal gange hen over skoleåret.
Nationale test

Nationale test i folkeskolen

Dit barn skal gennemføre ti obligatoriske nationale test i løbet af sin skoletid. Her får du en nærmere introduktion til de nationale test og information om, hvad testresultaterne kan bruges til.
Dreng, der fordyber sig i en bog

Lektiehjælp og faglig fordybelse

Dit barn får tilbudt lektiehjælp og faglig fordybelse som en del af skoledagen. Det giver tid til at dit barn kan få faglige udfordringer og sparring, som bidrager til at hæve det faglige niveau.

Varieret undervisning i skolen

lærer i klasseværelse med elever

Klasseledelse – hvorfor og hvordan?

God klasseledelse handler om, at læreren og det øvrige pædagogiske personale sætter klare rammer for undervisning og aktiviteter i klassen, så eleverne oplever et trygt læringsmiljø uden undervisningsforstyrrende uro. Klasseledelse foregår på forskellige måder i forskellige klasser, og du kan som forælder være med til at forme den bedste ledelse af dit barns klasse
Elever ser på guldfisk

Forskellige undervisningsformer i skoledagen

I folkeskolen kan undervisningen have mange forskellige varianter og former. Her kan du læse om forskellige undervisningsformer, der blandt andet rummer bevægelse, it og undervisning uden for klasselokalet
Lærer hjælper elevgruppe

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er et nyt element i skoledagen. Gennem den understøttende undervisning møder dit barn en lang række forskellige aktiviteter, der alle har til formål at spille sammen med og støtte op om undervisningen i fagene.

It i undervisningen

Pige med tablet

Bring Your Own Device (BYOD)

Bring Your Own Device (BYOD) er en del af Regeringen og KLs indsats for øget anvendelse af it i folkeskolen, hvor elever opfordres til at medbringe deres egen computer, tablet mv. i undervisningen.

Din Situation - dit barns undervisning og læring

mor hjælper med lektierne

Jeg har svært ved at hjælpe mit barn med lektierne

Lektielæsning kan være en frustrerende situation for både dit barn og dig som forældre. Måske har dit barn ikke lyst til at lave lektier. Det kan også være, at du har svært ved at hjælpe dit barn, fordi skolen, sproget og lektierne er helt anderledes, end dengang du selv gik i skole
mor læser for datter

Hvordan støtter jeg mit barns læring i hjemmet?

Som forældre kan du støtte op om dit barns faglige og sociale udvikling på mange forskellige måder. På denne side kan du finde eksempler på situationer og metoder, der kan styrke dit barns læring og udvikling.
Dreng læser i bog

Mit barn har lektier med hjem

Ofte kan dit barn nå at lave lektierne i lektiecafeen. Men har barnet lektier med hjem, er det vigtigt at skabe gode rammer for lektielæsningen.
Lærer peger i elevs bog

Mit barn modtager specialundervisning

Hvis dit barn modtager specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand, er der en række muligheder for at justere støtten til dit barn.