Undervisnings- materiale om blodet

Spændende internetbaseret undervisningsmateriale fra "Bloddonorerne i Danmark"
tegning af boddonor skilt

Bloddonorerne i Danmark har netop opdateret det internetbaserede undervisningsmateriale:

 

”Blodet – og dets mange funktioner”

 

Materialet omhandler kroppens funktioner med fokus på blodet og har mange forklarende illustrationer.

Det er bygget op som en quiz, hvor eleven først læser en lille tekst og derefter får spørgsmål for at teste det, som er læst. Eleven får resultatet af spørgsmålet straks, inden man går videre.