Undervisningsforløb til Idéhistorie B

Her finder du en række undervisningsforløb til Idéhistorie B.

Materialet her er udviklet i forbindelse med FoU-projektet 'Udvikling af forløb og undervisningsmateriale til det nye idéhistoriefag B på htx'. 

Formålet med projektet var at klæde fagets kommende undervisere bedre på til at arbejde med de tre ”ben” i faget (det idehistoriske, det teknologihistoriske og det almenhistoriske) i forbindelse med behandling af kernestoffet.

Projektets formål var derfor at få udviklet efteruddannelsesmateriale, der kunne fungere som ramme for udvikling af fremtidige konkrete undervisningsforløb.

Endvidere var formålet at medvirke til skabelse af en faglig identitet for det nye fag. En opgave som sideløbende er foregået på FIP-kurser og efteruddannelsen på Aarhus Universitet.

Deltagere i projektet var en koordineringsgruppe bestående af:

Anne-Mette Utzon-Frank, NEXT, Kbh.

Alex Young Pedersen,  Aarhus Gymnasium, AARHUS TECH

Peter Ruby Schmidt, Vejle Tekniske Gymnasium (VTG)

Jørgen Rasmussen, Odense Tekniske Gymnasium (OTG)

Casper Andersen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet

Trine Pippi Kræmer, HRS

Relaterede filer

Her finder du en række forslag til undervisningsforløb til Idéhistorie B