Undervisningsvideoer - Flipped Learning

Du kan som lærer lave dine egne korte undervisningsvideoer, som eleverne skal se som forberedelse til et emne. Det er "flipped learning", en ny undervisningstrend fra USA.

Introduktion

Når du skal i gang med et nyt emne, skal du som lærer præsentere det. Det gøres typisk ved at starte timen med en forklaring. Men hvad nu hvis eleverne på forhånd havde fået forklaringen, og I bare kunne gå i gang? Det kan gøres ved at lave korte undervisningsvideoer, hvor eleverne får viden om emnet på forhånd.

Det er princippet bag "Flipped Learning" eller "Flipped Classroom", sådan som det bl.a. udøves ved Khan Academy i Californien, USA. 

Formål

Eleverne tilegner sig viden om et emne på forhånd og kan straks gå i gang med opgaven. De kan sætte sig ind i opgaven i deres eget tempo ved at standse videoen og se den igen ligeså mange gange, de har behov for.

Her på siden ligger to videoer, der handler om en dispositionsøvelse og at sige sin mening. Eleverne ser først den ene, så den anden inden en tysktime. Så er de klædt på til at gå i gang med selve dispositionen.

Planlægning, arbejdsformer og materialekrav

Et emne introduceres vha. den video, som du som lærer har lavet inden timen. Dvs. igennem videoen præsenteres indholdet for undervisningen. Når du vil i gang med at lave en undervisningsvideo, skal du være opmærksom på, at den ikke må være for lang. Typisk omkring 2-3 min. Derudover har du brug for en computer eller tablet, der kan optage din video. Med app´en VideoScribe til iPad (pris 32 kr.) har redaktøren optaget videoen om disposition og delt den vha. youtube. VideoScribe findes også til computer. Men du kan også gå ind på skoletube og vælge fx programmet PowToon og lave din video.

Den konkrete planlægning

Gør dig klart, hvad emnet handler om og vælg et program, fx VideoScribe.

  • Lav en struktur for din video.
  • Indtal en speak, dvs. det, der skal siges i videoen.
  • Skriv og vælg figurer til din video.
  • Afspil samtidig med det indtalte og redigér. 

 

Omfang

Det tager typisk et par timer at lave en video. Alt efter hvilket emne det handler om, kan du finde videoer på internettet eller hos de forskellige forlag. Se fx videoen her på siden, der handler om at forberede sig til disposition til den mundtlige prøve.

Gennemførelse

Hvis du har optaget din video vha. skoletube, kan du sende den direkte til dine elever vha. elevintra. Du skal blot klikke på skoletube-ikonet i mailen. Ellers kan du oprette klassens kanal på skoletube. Gør sådan:

Log dig ind på skoletube - klik under "mediesuite" og vælg "opret kanal" - vælg type og hent elever.

Du kan også oprette en gruppe på facebook og dele dine videoer her. Du behøver ikke være venner med dine elever på facebook, men kan bare invitere dem til at deltage i gruppen.

Forslag til evaluering

Gå direkte i gang med opgaven efter at have spurgt, om eleverne har fået set videoen. Sammenlign tidsforbrug: kommer I hurtigere i gang med opgaven? Har du som lærer bedre tid til at være vejleder for den enkelte?

 

Forenklede Fælles Mål

Tysk
8. - 9. klasse
Mundtlig kommunikation (obligatorisk)
Lytning (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan forstå hovedindhold og detaljer om nære emner (vejledende mål)
Eleven har viden om at lytte efter detaljer (vejledende mål)

Relaterede moduler

Relaterede links

En beskrivelse af Flipped Learning i undervisningen.
Anders Schunk Pedersen er lærer ved Elev Skole og bruger små undervisningsvideoer til formidling af pensum.