Undgå de negative gruppedynamikker

Med et ansvarsskema tydeliggøres, hvordan gruppearbejdet skal fungere i skolen, samt uddelegerer ansvaret iblandt eleverne, så det gode læringsmiljø kan opretholdes.
Gruppe

Udgangspunktet for ansvarsskemaet er, at man på forhånd sætter klassens grupper, eller den gruppe, der er i fokus, til at brainstorme over, hvad der er vigtige elementer i et gruppearbejde eller en given gruppe-kontekst.

Denne brainstorm skrives ned, og elementerne, der er i spil, sættes i prioteret rækkefølge. Dette udspil fra eleverne samler læreren op, og laver et samlet udspil for klassen, som sættes i skema på følgende måde.

Ansvarlig

Overskrift

Vi har aftalt

Peter

Den gode stemning

Man snakker pænt til hinanden, og sørger for, at alle bliver hørt inden en fælles beslutning tages.

Tobias

Koncentration

Hvis man er i tvivl om, hvad man skal lave så spørger man i gruppen, og hvis de ikke har svaret, spørger man læreren.

Rasmus

Alle er aktive

Hver gang der er gruppearbejde vælges der en ordstyrer, som sørger for, at alle bidrager med noget.

Simon

Konflikter

Når der opstår konflikter, så bagtaler man ikke hinanden, men taler til hinanden, som man selv gerne vil tales til.

Eleverne skal nu i gruppen aftale, hvordan fx den gode stemning skal opretholdes, og der skal laves en aftale i gruppen om, hvordan det kan opretholdes. Dernæst skal eleverne udnævnes til at være ansvarlige for hver deres område af gruppens arbejde. Hvis der så er nogen, der bryder med gruppens fælles fastslået regler/aftaler, er det den udnævnte elevs ansvar, at få påtalt dette i gruppen.

Hvorfor anvende ansvarsskemaet?

Pointen med ansvarsskemaet er at specificere arbejdet i gruppen for eleverne, og få dem til tænke over instanserne i et gruppearbejde på et metaplan. Eleverne får såldedes hver især sat i perspektiv, hvad der er vigtigt for at få et så konstruktivt gruppearbejde som muligt. Dette er både ift. elevernes personlige mening og fællesskabets mening. I fællesskabet deler de deres meninger, og oplevelse af omverdenen, for så at finde frem til fællesskabets samlede mening.

Dette tiltag er et godt eksempel på, hvordan kommunikationen i en gruppe kan gøres transperent og tydelig, som er en vigtig instans, hvis læringsmiljøet skal være/forblive positivt. Alle deltagerene har mulighed for klart og tydeligt at se, hvad der forventes, og dermed undgå at støde ind i barrierer, der kan lede til et ekskluderende miljø i gruppen.

Læreren har med andre ord en særlig mulighed med dette tiltag til at få elevernes sociale komeptencer i spil, hvor fællesskabet kan være bidragende og assisterende for de elever, der har svært ved at agere i fællesskabet. De får tydeliggjort, hvad der forventes af dem, og hvordan de skal leve op til denne forventning. Eleverne kan således lære af hinanden, hvor de elever, der er mestrer i gruppearbejdet, kan lede de elever, der har sværrere ved det, henimod den fulde deltagelse i fællesskabet.

Kilde: Christina Villadsen, lærer på Enghavegaard Skole.

Læringsmiljø (3)

Det inkluderende læringsmiljø

Elev
Det er vigtigt for elevernes læring, at læringsmiljøet er positivt. Men hvad kan man som lærer selv gøre for at skabe et positivt miljø?

Elevernes rolle i det inkluderende læringsmiljø

Elever ved globus
© European Schoolnet, Observatory
Eleverne er afgørende for det inkluderende læringsmiljø, når der arbejdes systematisk med elevformidling af faglig viden i undervisningen og med tillæring af sociale spilleregler. Elevinddragelse i undervisningen kan støtte elevernes faglige resultater og fremme deres demokratiske forståelse