Ungdoms- og voksenuddannelserne

Ved siden af grundskolen servicerer CFU også ungdomsuddannelserne og VUC med kurser og pædagogisk vejledning i valg og brug af læremidler.

Også undervisere på ungdoms- og voksenuddannelserne kan med fordel benytte det lokale CFU’s tilbud om kurser, udlån af læremidler og streaming af film og tv. Lærergrupper og fagteam kan også kontakte CFU’et for pædagogisk vejledning inden for fx fagområder, pædagogik, organisation og brug af it i undervisningen.

Kontakt ungdoms- og voksenuddannelseskonsulenterne på dit lokale CFU.

Find det via kortet

Gymnasiefagenes hjemmesider

CFU’erne er også ansvarlige for vedligeholdelse og udvikling af gymnasiefagenes hjemmesider, som er den del af EMU'en, der er rettet mod gymnasielærere.

Ungdoms- og voksenuddannelserne
© Colourbox

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png