Ungdomsuddannelsesmiljø - viden, forskning og metoder

Links til håndbøger, apps og guides til arbejdet med uddannelsesmiljøer.

En dag om undervisningsmiljø - ungdomsuddannelser

En guide til hvordan ungdomsuddannelser kan skabe en anderledes og inspirerende temadag med spot på undervisningsmiljøet.

Materialet giver konkrete forslag til indhold og program for dagen. 

En dag om undervisningsmiljø er et fleksibelt materiale, som kan hjælpe jer med at sætte undervisningsmiljø på dagsordenen. Materialet består af fire moduler, som I kan sætte sammen efter eget behov.

Hent materialet på dcum.dk (Dansk Center for Undervisingsmiljø).

App om elevmiljø på ungdomsuddannelser

En god ungdomsuddannelse kræver et godt elevmiljø. Appen om undervisningsmiljø giver elever og studerende viden og tips til, hvordan de kan være med til at skabe forbedringer, som øger trivslen.

Man kan blandt andet teste sig selv, sin skole eller quizze på viden om undervisningsmiljø. I appen er det også muligt at se videoer og selv indsende eksempler på godt undervisningsmiljø.

Formålet med appen er at øge kendskabet til undervisningsmiljø og vigtigheden heraf samt at gøre det nemt for elever og studerende at tage aktivt del i arbejdet med undervisningsmiljøet.

Appen kan indgå i en temadag om undervisningsmiljø.

Hent materialet på dcum.dk (Dansk Center for Undervisingsmiljø).

19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne

En håndbog med forskellige metoder til at skabe et bedre undervisningsmiljø på ungdomsuddannelser. 

19 veje til bedre trivsel på ungdomsuddannelserne henvender sig til både ledelse og medarbejdere på ungdomsuddannelser.

Alle metoder beskrives efter samme skabelon, og de er lige til at gå i gang med. Metoderne er indsamlet fra praksis, og dermed er de baseret på konkrete erfaringer med, hvad der virker i hvilken sammenhæng.

Metoderne er struktureret i seks temaer:

  • Kommunikation og sprogbrug
  • Rummelighed
  • Elevdrevne tiltag
  • Vejlednings- og coachordninger
  • Evalueringsredskaber
  • Fysiske rammer og læring

Hent materialet på dcum.dk (Dansk Center for Undervisingsmiljø).

  

Evaluering af "Projekt Trivsel på EUD"

”Arbejdet med øget trivsel skal ses som en helhedsorienteret indsats. Trivsel kan således ikke isoleres til et enkelt niveau, enkelte personer eller enkelte indsatser, men skabes gennem en helhedsindsats, som skolen arbejder strategisk og samlet med. 
En indsats på trivselsområdet skal derfor først og fremmest ses som en kulturel indsats, som noget, der tænkes ind i den daglige praksis og organisering”. 

Kilde: ”Evaluering af projekt trivsel på EUD”, Stenkjær og Hutters, Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, 2011.

Hent CeFUs rapport og Psykiatrifondens anbefalinger på cefu.dk (Center for Ungdomsforskning).

Relaterede moduler

Relaterede links

Temaside om undervisningsmiljø på dcum.dk, Dansk Center for Undervisningsmiljø.
En guide til hvordan ungdomsuddannelser kan skabe en anderledes og inspirerende temadag med spot på undervisningsmiljøet. dcum.dk
En god ungdomsuddannelse kræver et godt elevmiljø. Appen om undervisningsmiljø giver elever og studerende viden og tips til, hvordan de kan være med til at skabe forbedringer, som øger trivslen. dcum.dk
En håndbog med forskellige metoder til at skabe et bedre undervisningsmiljø på ungdomsuddannelser. dcum.dk.
CeFUs rapport og Psykiatrifondens anbefalinger på cefu.dk