Unikke skamler

Elevens skammel gøres unik gennem materialekombination.

En skammel er i sit grundudtryk et siddemøbel. Måske kan det også være en skulpturel genstand. Det afhænger af hvordan skamlen gøres til et personligt møbel - gennem valg af materialer og teknikker.

Formål

Formålet er at lave et mindre unikt/personligt siddemøbel med udgangspunkt i skamlens grundform. Eleverne skal arbejde med at lave selve skamlen i træ ud fra en af læreren fastlagt form og størrelse. Gennem denne del af arbejdet, træner de allerede lærte håndværksteksnikker omkring samling af træstykker.

Formålet med undervisningsforløbet er at give et eksempel på, hvordan man kan tilrettelægge et undervisningsforløb med udgangspunkt i konkrete punkter fra Fælles Mål på en måde, der sætter arbejdet med læringsmål og evaluering af elevernes udbytte af undervisningen i centrum. Relationsmodellen og vejlednings- og inspirationsmaterialet om læringsmålstyret undervisning, som eksemplet tager udgangspunkt i, er derfor ikke en obligatorisk tilgang til tilrettelæggelse af undervisningen eller en særlig, ministerielt foreskrevet tilgang.

                        

Inden eleverne kan lave deres egen skammel, skal de opmåle modellen. Ud fra dette laver de en tegning af skamlen med mål.

Der sættes rammer op omkring skamlens design, idet produktet skal indeholde:

 - 4 forskellige udsmykninger

 - Opbevaringsrum

 - Blødt og hårdt materiale.

De opsatte rammer skal medvirke til, at eleverne tænker i utraditionelle udtryk. At de går dybere ned i idegenereringen/-udviklingen og de deraf følgende afprøvninger, frem mod skamlens endelige udtryk. De skal tænke i form og funktion, mens de designer og producerer skamlen. Funktionaliteten er vigtig.

Omfang

Ca. 30 lektioner.

Forløbet er stillet til rådighed af Sandie Kaas og Erling Jepsen, Fortunaskolen, afd, Bakkevej.

Planlægning (5)

Gennemførelse (1)

Unikke skamler - Gennemførelse

Skammel med hylde og individuelt særpræg
© Irene Egeskov Andersen
Gennemførelsen af forløbet er beskrevet med angivelse af en mulig opdeling af forløbet i lektionsblokke.

Evaluering (1)

Unikke skamler - Evaluering

Skammel med hylde og individuelt særpræg
© Irene Egeskov Andersen
Evalueringsspørgsmål til elever og lærer, der understøtter læringsmålene.

Forenklede Fælles Mål

Håndværk og design
4./5./6./7. klasse
Håndværk - forarbejdning (obligatorisk)
Teknikker (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan beherske grundlæggende teknikker til bearbejdning af bløde og hårde materialer (vejledende mål)
Eleven har viden om grundlæggende teknikker til forarbejdning af bløde og hårde materialer ud fra hensigten med produktet (vejledende mål)
Håndværk - materialer (obligatorisk)
Materialekombination og udtryk (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan arbejde med produkters æstetiske udtryk (vejledende mål)
Eleven har viden om formsprog og farvers æstetiske udtryk (vejledende mål)
Design (obligatorisk )
Produktrealisering (obligatorisk område)
Fase 2
Eleven kan fremstille produkter efter egne ideer (vejledende mål)
Eleven har viden om funktion i relation til udførelsen af produktet (vejledende mål)