Uret, Tiden og Timen

Her finder du et forløb om både begrebers og teknologiers foranderlighed og historicitet - her specielt tiden, timen og uret.
COLOURBOX2580371.jpg

Omfang

Her er et forslag til et undervisningsforløb om begrebet tid og måling af tid. Forløbet handler om begrebers og teknologiers foranderlighed og historicitet - med tiden, timen og uret som case. Forløbet varer ca. 7 timer.

Introduktion

Opfindelsen af de første mekaniske ure kan betragtes som et slags teknologihistorisk mysterium, som forskellige historikere (med forskellig baggrund) har forsøgt at løse på vidt forskellige måder. ”Mysteriet” skyldes bl.a. at der simpelthen mangler kilder der nævner opfindelsen af de første mekaniske ure, og at de første eksemplarer man kender til var så komplekse, at man har gået ud fra, at de var videreudviklinger af simplere modeller, som man imidlertid ikke har kunnet finde omtale af i de skriftlige kilder. For så vidt som man har kunnet løse mysteriet er det lykkedes ved at se på kilderne med andre øjne og undersøge hvilke  begreber der blev brugt og dermed hvilken teknologihistorisk udvikling, der faktisk blev anset for interessant i samtiden.   

Formål

Faglige mål fra læreplanen - eleverne skal kunne:

  • analysere udvalgte historiske, kulturelle, samfunds‐ og vidensmæssige omstændigheder for teknologisk  innovation
  • analysere samspillet mellem ideer,  teknologier, natur og samfund, herunder betydningen for den menneskelige eksistens
  • demonstrere  viden  om  fagets  identitet  og  metoder

Sådan gør du

Se forløbsbeskrivelsen øverst til højre under relaterede filer.

1-2 lektion: Tiden gennem tiden

3-4 lektion: Mysteriet om det mekaniske ur

5-6 lektion: Klokkens klang og timens gang

7 lektion: Slaver af uret

Afslutning og opfølgning

Flere småopgaver undervejs giver mulighed for at evaluere elevernes udbytte og analysen vha. trekassemodellen samler op på de første 6 lektioner. 

Kreditering

Forløbet er udarbejdet af Kristine Lynning Harfeld, Aarhus Gymnasium

Relaterede filer

Beskrivelse af undervisningsforløb Uret, Tiden og Timen.

Emneord