Vær digital

Her kan du læse om materialet "Vær digital" og finde inspiration til arbejdet med elevernes digitale trivsel og dannelse.

Formål

Dette materiale kan hjælpe jeres skole med at sætte fokus på digital dannelse. Materialet tager udgangspunkt i, at ledelse, lærere og elever arbejder med skolens værdisæt samtidig. Materialets dele kan dog også bruges hver for sig.

Sociale medier.

  

Til skolelederen

”Vær digital” giver skoleledere inspiration og enkle redskaber til at arbejde med elevernes digitale trivsel og dannelse med fokus på mobning og hård tone, billeddeling og grooming. Materialet lægger op til, at både skolebestyrelsen, det pædagogiske personale og eleverne inddrages i arbejdet med skolens digitale værdier.

 

"Vær digital" indeholder information og viden til skolelederen i fire PDF’er:

Med to PowerPoint-præsentationer, som indeholder noter, kan skoleledere klæde skolebestyrelsen og det pædagogiske personale på til arbejdet med skolens digitale værdisæt:

Til begge PowerPoint-præsentationer hører værdikort til skolebestyrelsen og til de pædagogiske medarbejdere. 

 

Inddragelsesforløb med elever

Inddragelsesforløbene giver lærere inspiration og forslag til, hvordan de kan arbejde med mobning og hård tone, billeddeling og grooming på en alderssvarende måde, og klæder elever på alle grundtrin på til at give deres input til skolens digitale værdisæt. Til hvert inddragelsesforløb hører værdikort til både indskoling, mellemtrin og udskoling: 

 

Til arbejdsgruppen

Hvis I laver en proces på skolen, hvor skolens forskellige parter hver giver deres bidrag til det digitale værdisæt, er det arbejdsgruppens opgave at trække en rød tråd gennem de forskellige inputs og formulere skolens digitale værdisæt. Arbejdsgruppen kan anvende ”Vær digital – vejledning til arbejdsgruppen” som guide til, hvad skolens digitale værdisæt kan indeholde. Til vejledningen hører ”Skabelon til skolens digitale værdisæt”.

 

Beredskabsplan for elevernes digitale trivsel

”Beredskabsplan for elevernes digitale trivsel” indeholder viden om lovgivning og om konsekvenserne af (digital) mobning, ufrivillig deling af billeder og grooming. Derudover indeholder materialet gode råd til, hvordan I kan tale med elever, hvis de oplever ovenstående. Materialet inspirerer til, hvilke overvejelser I på skolen kan gøre jer, så I er beredte, hvis mobning, ufrivillig deling, grooming eller andre digitale udfordringer opstår på jeres skole.

 

Materialet er udarbejdet af Red Barnet, 2017.

Tre videoer handler om grooming, sociale medier og de særlige vilkår for kommunikation på nettet.

Nedenstående 3 videoer handler om grooming, sociale medier og de særlige vilkår for kommunikation på nettet. Videoerne indgår også i materialerne "Vær digital - inddragelse af elever på mellemtrinet" og "Vær digital - inddragelse af elever i udskolingen".

Psykolog Kuno Sørens forklarer grooming processen:

Red Barnets SoMe unge panel fortæller om hvorfor sociale medier er så vigtige, og giver råd til lærere og elever:

Psykolog Lina Sjögren forklarer om de særlige vilkår for kommunikation på nettet:

Relaterede filer

Her finder du værdikort til indskolingen.
Her finder du værdikort til udskolingen.
Her finder du værdikort til mellemtrinnet.
Her finder du værdikort til pædagogisk personale.
Her finder du værdikort til skolebestyrelsen.

Relaterede moduler