Værdidebat i skolen og på ungdomsuddannelser

12 nye film og dertil knyttede faglige materialer skal skabe debat om danske værdier i grundskoler, på gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Om materialet 

Danmarkskanonen handler om de samfundsværdier, traditioner og bevægelser, som vi er formet af og er fælles om. Danmarkskanonen er også de værdier, som er værd at tage med ind i fremtidens samfund. 

I 2016 blev Danmarkskanonens ti fælles danske værdier offentliggjort efter initiativ af Bertel Haarder: frihed, frisind, velfærdsamfundet, kønsligestilling, hygge, det danske sprog, frivillighed og foreningsliv, lighed for loven, den kristne kulturarv og tillid.

Danmarkskanonen blev til i debatter i befolkningen, hvor alle havde mulighed for at debattere med og byde ind med forslag til, hvad der er de fælles værdier som binder danskere sammen. Debatterne foregik blandt andet på borgermøder rundt på landets biblioteker.

Hvis disse værdier skal være levende, så skal værdidebatterne ud på skoler og ungdomsuddannelser. Der er derfor fremstillet 12 DIGItalks om Danmarkskanonens værdier og rigsfællesskabet, Grønland og Færøerne.

 

De 12 DIGItalks

DIGItalks er en mulighed for at sætte danske værdier på dagsordenen i undervisningen. I de 12 film sætter forskellige danske eksperter og debattører en værdi på spidsen og lægger op til debat i klasseværelset. De 12 DIGItalks er korte debatfilm, som kan bruges i undervisning eller til fællessamlinger som et oplæg til en værdidebat.

Til DIGItalksne er der udarbejdet undervisningsmateriale, der kan bruges som inspiration til debat og refleksion i undervisningen.

 

Undervisningsmateriale til fag og uddannelse

Grundskolen: samfundsfag, historie, dansk, kristendomskundskab.

Gymnasiale ungdomsuddannelser: samfundsfag, historie, dansk, religion, psykologi.

Erhvervsrettede ungdomsuddannelser: dansk, samfundsfag, grundforløbet.

DIGItalks om de forskellige værdier

Relaterede links

Danmarkskanonen handler om de samfundsværdier, traditioner og bevægelser, som vi er formet af og fælles om og som er værd at tage med ind i fremtidens samfund. Indsamlingen til Danmarkskanonen blev sat i gang af fhv. kulturminister Bertel Haarder i juni 2016.