Valgfag i kommunerne

Kommunalbestyrelserne kan godkende valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken. Det er en udvidelse af de eksisterende muligheder for de praktisk og kunstnerisk betonede fag.
Elev med robot arbejder ved bærbar computer

Elever kan nu få valgfag, der ligger ud over valgfagsrækken, hvis kommunerne beslutter at tilbyde det. Der bliver også mulighed at tone valgfag med nye temaer.

De nye valgfag skal følge samme ramme som valgfagsrækken. Der er udarbejdet en skabelon for de nye valgfag, som kommunerne skal udfylde. Du kan finde skabelonen i højre side.

Valgfagsskabelon indgår i bekendtgørelsen om Fælles Mål og trådte i kraft den 1. august 2014.

Undervisningsministeriet har udarbejdet en vejledning for kommunerne om den nye valgfagsmodel. Vejledningen giver retningslinjer for og gode eksempler på, hvordan valgfagene skal beskrives.

Relaterede filer

Undervisningsministeriet, 22 maj 2014. Vejledningen er udarbejdet til brug for kommuner eller skoler, som ønsker at tilbyde kommunale valgfag ud over valgfagsrækken.
Skabelon for de nye valgfag.

Relaterede links

Se fagformål for alle folkeskolens fag og emner i bekendtgørelse om fagformål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner.