Vand

Ressourcer om vand som kan bruges til undervisningen i naturvidenskabeligt grundforløb.

Vand som gennemgående tema i naturvidenskabeligt grundforløb

Materiale til forløb med vand som overordnet emne

Billede af en vandkikkert7

Forløb om åer og vandløb

Et tværfagligt forløb som dækker kernestof om økologi, det periodiske system, bindinger og stofmængde samt klima, kredsløb og erhvervsforhold.
Biotopundersøgelse3
© Nykøbing Katedralskole

Forløb til emnet vand

Her kan du finde eksempler på små forløb til emnet vand.
Vandglas

Sprøjtemidler i det rene vand

Grundvandet burde være rent drikkevand. Det har været kravet om og ønsket til forvaltningen af grundvands ressourcen. Men det holder ikke, gennem de senere år er antallet af beretninger om sprøjtegifte og andre farlige stoffer i grundvandet, nærmest været en månedlig foreteelse. Godkendelse og restriktioner, som man har på området, har ikke været tilstrækkelige til at forhindre en grundvandsforurening.

Eksperimenter til emnet vand

Materialer til temaet vand

Et glas vand
© Lone Glenstrup

Vand i undervisningen

Her findes en række udvalgt links til hjemmesider, der kan bruges i undervisningen om vand.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png