Vand og vandressourcer

Ressourcer om vand til undervisningen til naturgeografi på stx. Eksperimenter, undervisningsforløb, værktøjer og links til viden om vand, vandenergi, afsaltning, nedbør, havstrømme, erosion mm.
3002_.jpg

Læreplanens indhold til naturgeografi C og B: Vand, vandressourcer og deres udnyttelse: 

  • vandets kredsløb, aktuel og potentiel fordampning, afstrømning, nedsivning, grundvand, vandløb
  • anvendelse af vand i forskellige produktioner
  • vandets samfundsmæssige betydning i relation til ressource-, forsynings- og miljøproblemer.]

Viden om

Et glas vand
© Lone Glenstrup

Vand i undervisningen

Her findes en række udvalgt links til hjemmesider, der kan bruges i undervisningen om vand.
Det danske vand er godt
© Laust Wium Olesen

Det rene vand

Vandets kredsløb - Vandressourcer - Trusler mod vandet - Konflikter om vand

Undervisningsforløb

Foto fra Danidas Verdensfilm "Floden Dzachu".
© Kathrine Krake og Addy Elisabeth Ipsen

Floden Dzachu - forløb til naturgeografi

Forløbet tager udgangspunkt i Danidas verdensfilm "Floden Dzachu" fra 2004 om en nomadefamilie på den tibetanske højslette i 4.300 meters højde.
Geografi i Vadehavet
© Laust Wium Olesen

Sedimenter i Vadehavet

Formålet med dette undervisningsforløb og det tilhørende feltarbejde er at undersøge partikelsammensætning i vaden, evt. kan man sammenligne med sediment/jord fra en anden lokalitet. Forløb indsendt af Annemette Vestergaard Witt og Else Holm Hansen, Ribe Katedralskole.
Geografi i Vadehavet
© Laust Wium Olesen

Marskdannelse ved Råhede Vade

Formålet med dette undervisningsforløb og det tilhørende feltarbejde er at undersøge skiftet fra vegetationsløs vade til et tæt plantedække i marsken. Forløb indsendt af Annemette Vestergaard Witt og Else Holm Hansen, Ribe Katedralskole.
Kenyas grønne vand
© Dansk AV Produktion

Stx: Naturgeografi 4: Vandkraftens betydning

Målet for denne opgave er, at du skal få indblik vandkraftens betydning i Kenya. Du skal samtidig opnå en forståelse for, hvordan der genereres elektricitet på et vandkraftværk.

Digitale værktøjer og ressourcer

Kuganguaq, område på Disko med flere gletsjere
© Laust Wium Olesen, Google Earth

Flyfotos til analyse af grønlandske gletsjere

Anvend flyfotos til at identificere og vurdere ændringer i landskabet. Som studieområde er udvalgt den øde og ubeskrevne dal, Kuganguaq. Øvelse indsendt af Jacob Yde, Bjerringbro Gymnasium

Eksperimenter og aktiviteter

Det danske vand er godt
© Laust Wium Olesen

Afsaltning af havvand

Over 70% af klodens overflade er dækket af vand, men til trods herfor er mangel på vand et af de største problemer på jorden. Dette skyldes blandt andet at det meste af det tilgængelige vand er saltvand og derfor ikke direkte drikkeligt for mennesker. Hvis man skal gøre havvand drikkeligt for mennesker er det nødvendigt at foretage en afsaltning. Eksperiment indsendt af Birgit Justesen – Nærum Gymnasium
Vejle Å
© Laust Wium Olesen

En vandstrøms hastighed

Med et strømkar kan man isolere nogle bestemte selvvalgte geologiske processer, som ikke kan iagttages separat i naturen. Eksperiment indsendt af Birgit Mørk Iversen, Nørresundby Gymnasium og HF
Elv fosser over grundfjeld ved Kangerlussuaq i Grønland
© Laust Wium Olesen

En vandstrøms udvaskningsevne

Med et strømkar kan man isolere nogle bestemte selvvalgte geologiske processer, som ikke kan iagttages separat i naturen. Eksperiment indsendt af Birgit Mørk Iversen, Nørresundby Gymnasium og HF
Kar til illustration af havstrømme
© Laust Wium Olesen

Havstrømme

Formål: Ved hjælp af modellen at vise, hvorledes havstrømme virker. Eksperiment indsendt af Birgit Justesen, Nærum Gymnasium
isbjerg.jpg
© Laust Wium Olesen

Isdannelse i "havvand" - eksperiment

Formål: At undersøge isdannelsen i 20 o/oo saltvand og relatere til Grønlandspumpen. Eksperiment indsendt af Helle Øelund, Helsingør Gymnasium.
isbjerg.jpg
© Laust Wium Olesen

Grønne Isbjerge – Grønlandspumpen?

Formål: I øvelsen efterlignes forhold, som svarer til den termohaline cirkulation / Grønlandspumpen. Eksperiment indsendt af Birgit Justesen, Nærum Gymnasium.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png