Vedrørende gifte

Oversigt over gifte samt regler for opbevaring og tyverianmeldelse.
Kemikalier

Hvis der opbevares gifte, skal der udpeges en giftansvarlig.

Se information vedrørende gifte under relaterede filer.

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Stoffer, som er omfattet af nye opbevaringsregler og pligt til tyverianmeldelse, baseret på klassificeringsbekendtgørelsens mærkningselementer.
Hvem er omfattet af reglerne for opbevaring og tyverianmeldelse af giftige stoffer og blandinger? Hvad er den giftansvarliges opgaver?