Vejledning for børnehaveklassen

På denne side kan du læse vejledningen for børnehaveklassen. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

Emneord