Vejledning for emnet uddannelse og job

På denne side finder du læsevejledninger for faget uddannelse og job. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

Emneord