Vejledning for faget billedkunst

På denne side finder du læsevejledninger for faget billedkunst. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

Emneord