Vejledning for faget biologi

På denne side kan du læse vejledningen for faget biologi. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

Relaterede links

En kort film, der forklarer strukturen i målene for naturfagene.
Bekendtgørelse af Konventionen af 5. juni 1992 om den biologiske mangfoldighed (retsinformation.dk).
Når klokken ringer – en branchevejledning om risikomomenter i undervisningen.

Emneord