Vejledning for faget fysik/kemi

På denne side kan du læse vejledningen for faget fysik/kemi. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

Relaterede filer

Lærerens rolle i undervisningen veksler imellem at bibringe ny viden til undervisningssituationen ved fx egne fortællinger, tekster eller andet og gennem at understøtte elevernes egne refleksioner ved fx at stille produktive spørgsmål.

Relaterede links

En kort film, fra NTS-centeret, der forklarer strukturen i målene for naturfagene.
Inspiration til samarbejde med eksterne aktører.
Manual til samarbejde mellem skoler og virksomheder om naturfag.
European Space Agency i Danmark.
En læringsportal om rumfart og universet.
En af innovationsmodellerne til innovativ undervisning.
En af innovationsmodellerne
InnovationsLærings-model.
Når klokken ringer – en branchevejledning om risikomomenter i undervisningen.
Retningslinjer i forbindelse med elevernes arbejde med kemikalier og radioaktive materialer
Arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer.
Branchearbejdsmiljørådets regler vedr. mærkning.

Emneord