Vejledning for faget samfundsfag

På denne side finder du læsevejledninger for faget samfundsfag. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

Emneord