Vejledning for faget tysk

På denne side kan du læse vejledningen for faget tysk. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

Relaterede filer

Den Fælles Europæiske Reference for Sprogs selvevalueringsskala.

Relaterede links

Danmarks læringsportal.

Emneord