Vejledning om folkeskolens undervisning af tosprogede

Nærværende vejledning forklarer og uddyber bestemmelserne i bekendtgørelsen om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog og giver anbefalinger til organiseringen heraf.

Om vejledning

 Undervisningsministeriet udstedte i 2016 en ny bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog, der trådte i kraft den 1. august 2016.

Bekendtgørelsen ændrede kravene til modtagelsesklasser som opfølgning på topartsaftalen af 18. marts 2016 mellem den daværende regering og KL om bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.

Vejledningen forklarer og uddyber de gældende regler i bekendtgørelsen og indeholder blandt andet anbefalinger til kommunerne om skolernes organisering og tilrettelæggelse af undervisningen af tosprogede elever med behov for sprogstøtte.

Her kan du hente dansk som andetsprogstrekanten fra side 18 i vejledningen

Sproglig udvikling

Her kan du hente dansk som andetsprogstrekanten fra s. 18 i ”Organisering af folkeskolens undervisning af tosprogede elever – en vejledning  (word-format)

Modellen viser, hvornår og hvordan dansk som andetsprog – supplerende gives i den almindelige undervisning i klassen, og hvornår den gives uden for den almindelige undervisning i klassen.”

Emneord