Vejledning om klagemuligheder i forhold til mobning eller lignende

Der er oprettet en National Klageinstans mod Mobning, som Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) varetager.

National Klageinstans mod Mobning

Elever og mindreårige elevers forældre kan klage til Klageinstans mod Mobning hos DCUM, hvis uddannelsesstedet ikke har en antimobbestrategi, herunder en strategi for digital mobning, eller hvis elever og forældre ikke oplever, at uddannelsesstedet gør nok for at stoppe mobning eller lignende, jævnfør ”Undervisningsmiljøloven”.

Find vejledninger om klagemuligheder og klagebehandling: 

Elever

Forældre

Skoleledere

Medieringsindsatsen

Når National Klageinstans mod Mobning modtager en klage, kan den tilbyde parterne i sagen, dvs. børn eller mindreårige børns forældre og skolen: ”…mægling ved en mellemmand med henblik på at forlige parterne mediering”. Find bekendtgørelsen her. Medieringen mellem klager og skole varetages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Læs mere om medieringsindsatsen her

Emneord