Vejledning til Sæt dit aftryk

'Sæt dit aftryk' handler om at styrke elevernes aktive medborgerskab, gøre dem bevidste om deres ansvar for fællesskabet og øge deres demokratiske handlekompetencer ved at sætte et aftryk på deres lokalmiljø.

Relevante fag 

Dansk, Historie, Kristendom, Samfundsfag, Naturfag

 

Forløbet består af:

Session 1: Valg af område 

Session 2: Undersøgelse og udarbejdelse af problemstilling

Session 3: Ideudvikling og planlægning 

Elevernes aftryk kan sættes helt lokalt i klassen, på skolen eller bredere i eksempelvis elevernes boligområde og kommunen generelt. Rammerne for forløbet er således fleksible, hvor det vigtigste er, at eleverne selv beslutter, hvor og hvordan de vil sætte et aftryk, så de i sidste ende ser, at de sammen kan gøre en forskel.

Relaterede moduler

Emneord