Vejledning for valgfaget drama

På denne side finder du læsevejledninger for valgfaget drama. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

Emneord