Vejledning for valgfaget musik

På denne side finder du læsevejledninger for valgfaget musik. Vejledningen indeholder blandt andet en beskrivelse af undervisningens tilrettelæggelse og indhold og en uddybning af fagets kompetenceområder.

Emneord