Vejr og klima i Nordatlanten

Færøernes vejr og klima er ekstremt atlantisk, kølige somre og milde vintre midt i Golfstrømmen, men også med meget voldsomt vejr.
5818_.jpg

Færøernes vejr er meget omskifteligt og meget forskelligt.

Vejr og klima

Ideer

Undersøg Færøernes klima og klimavariationer. Der er ofte ekstremt vejr på Færøerne i form af storme. DMI's hjemmesider (relaterede links) giver mulighed for at undersøge dette. Prøv også at sammenligne færøske og danske vejrekstremer - og forklar ligheder og forskelle heri.

Webcams på Færøerne giver mulighed for at tjekke det aktuelle vejr og undersøge de lokale variationer, primært styret af vindretningen (regnlæ fx). Start fx med et satellifoto fra Meteosat, påvis vindretning og skydække. Lav hypoteser om, hvordan vejret vil være ved forskellige færøske webcams.

Det færøske landskab har tydelige spor efter istider. Undersøg fx botner i basaltlagene, tydeligst nok mod NØ. Brug hertil webGISen kortal.fo.

Golfstrømmen

Golfstrømmen og dens nordlige forlængelse er nok den mest kendte havstrøm i Verden, og den betyder, at NV-Europa kan beboes af flere hundrede millioner mennesker, hvilket fx ikke er tilfældet på tilsvarende breddegrader i Nordamerika (Labrador). Færøerne ligger lige midt i Golfstrømmens nordlige forlængelse. Det gør Færøernes klima mildt og regnfuldt.

Stikord til videre arbejde: Termohalin cirkulation, sammenligne hydrotermfigurer Færøerne og Canada.

Undervisningsideer:

Problemstillingerne ovenfor appellerer mest til undervisningen i naturgeografi. Nordatlanten genererer ofte vejret i NV-Europa, og Golfstrømmen sikrer området et tåleligt klima trods det, at vi befinder os på de høje breddegrader.

Inddrag og lav eksperimenter med den termohaline cirkulation. Se under relaterede moduler.

Relaterede filer

Oversættelse til webGIS'en på kortal.fo. Bemærk, to sider.