Vejr og vejrfænomener

Undersøg det lokale vejr med egne vejrobservationer.

Planlæg aktiviteten med afsæt i elementerne læringsmål, undervisningsaktivitet, tegn på læring og evaluering. Aktiviteten kan med fordel anvendes som led i et længere forløb om klima

Det forudsættes, at eleverne i natur/teknologiundervisningen har lært om og kan benytte viden om vands tilstandsfomer og dugpunktet.

Fra Fælles Mål til omsatte læringsmål

I det følgende er opstillet læringsmål for aktiviteten på baggrund af Fælles Mål.

 • Eleverne kan indsamle udvalgte data om vejret.
 • Eleverne kan forklare betydningen af de indsamlede observationer i forhold til vejret.
 • Eleverne kan forklare forholdet mellem observationer og en vejrudsigt.

Undervisningsaktivitet

Eleverne skal registrere det lokale vejr og sammenholde observationerne med vejrudsigten. Snak med eleverne om, hvad det vil være relevant at undersøge, når de skal lave deres egne vejrobservationer, herunder hvilke måleinstrumenter der kan bruges.Hjælp evt. eleverne med ”åbne” spørgsmål, der kan lede dem på sporet af, hvad der vil være oplagt at undersøge - fx temperatur/nedbør/luftfugtighed/skydække/vind og vindstyrke/lufttryk osv. Det er vigtigt, at der adgang til de forskellige instrumenter: min./maks.termometer, regnmåler, vindmåler, vejrhane, fugtighedsmåler/psykrometer, barometer. Datalogger/andet elektroniske måleudstyr, kan selvfølgelig anvendes, men det vigtigt at eleverne har kendskab til ikke digitalle målinger.Der skal udformes observationsskemaer, hvor eleverne kan skrive deres registreringer ind i med dato, klokkeslæt og navn(e). 

Hvad gør læreren?

Læreren introducerer eleverne for emnet Vejr og vejrfænomener. Gennem fotoes og eller film vises evt. nogle specielle situationer med stor/lav fugtighed, høj/lav temperatur, megen/lidt vind. 

Gennem åbne spørgsmål ledes eleverne til brug af de rette begreber i forbindelse med registrering af vejr og vejrfænomener, og hvilke målinger, det vil være interessant at kunne udføre. Læringsmålene introduceres.

Når eleverne har fået kendskab til begreberne og hvilke målinger, der kan foretages og gennem hvilke måleinstrumenter, skal de have have hjælp til at udforme observationsskemaer.

Ud fra en fælles valgt vejrudsigt, sættes eleverne i gang med at bruge måleinstrumenterne.

Efter de foretagne målinger evalueres, om eleverne ved hjælp af de rette fagbegreber kan fortælle om deres observationer. 

Hvad gør eleverne

Eleverne introduceres til emnet Vejr og vejrfænomener.

Hvis ikke der er klarhed over de forskellige begreber i forbindelse med registrering af vejr og vejrfænomener, sørger hver elev for at have kendskab til og forståelse af de forskellige begreber ved skriftligt at besvare de åbne spørgsmål, læreren har stillet.

Efter introduktion til de forskellige måleinstrumenter,udarbejdelse af observationsskema og et fælles valg af en vejrudsigt foretages målinger af temperatur/nedbør/luftfugtighed/skydække/vind og vindstyrke/lufttryk m.v. og observationerne fremlægges i forhold til den valgte vejrudsigt.

Tegn på læring

Tegn på læring skal tydeliggøre for læreren og for eleverne, om eleverne får et læringsudbytte af de konkrete undervisningsforløb. Tegn på læring er tegn på, om eleven er på vej - eller har nået målet. I det følgende er opstillet tegn på læring i tre niveauer:

Omsatte læringsmål

 • Eleverne kan.indsamle udvalgte data om vejret.

Tegn på læring

 1. Eleven beskriver vejrobservation med egne ord.
 2. Eleven  bruger de rette begreber på egen vejrobservation.
 3. Eleven fortæller om egne observationer i forhold til en vejrudsigt.

 

Omsatte læringsmål

 • Eleverne kan forklare betydningen af de indsamlede observationer i forhold til vejret.

Tegn på læring

 1. Eleven beskriver indsamlede observationer.
 2. Eleven fortæller om og sammenligner de indsamlede observationer med forskellige vejrsituationer.
 3. Eleven forklarer, hvilke konsekvenser de indsamlede observationer har for vejret.

Omsatte læringsmål

 • Eleverne kan forklare forholdet mellem observationer og en vejrudsigt.

Tegn på læring

 1. Eleven redegør med egne ord for en vejrudsigt.
 2. Eleven fortæller om forskellige observationer, der kan foretages i forbindelse med vejrfænomener.
 3. Eleven beskriver konkrete vejrobservationer med en vejrudsigt.

Evaluering

Tegnene på læring anvendes som led i den løbende evaluering. Herudover evalueres aktiviteten i sammenhæng med det forløb, den indgår i.

Eksempler på evaluering

Præsenter eleverne for en vejrudsigt fra en anden årstid, og lad eleverne sammenligne og søge forklaringer på evt. forskelle.

Lad eleverne præsentere deres observationer for en parallelklasse eller en yngre klasse

Klassen fremstiller på baggrund af egne vejrobservationer i en periode et forslag til vejrudsigt.

Forenklede Fælles Mål

Geografi
7. - 9. klasse
Undersøgelse (obligatorisk )
Jorden og dens klima (obligatorisk område)
Fase 1
Eleven kan indsamle vejrdata over tid fra lokalområdet, herunder med digitale redskaber (vejledende mål)
Eleven har viden om vejr og vejrfænomener (vejledende mål)

Relaterede filer

Ikon

Emneord