Velkommen i folkeskolen

Skolestarten er begyndelsen på en helt ny og anderledes hverdag for dit barn. Når dit barn starter i skole, møder I en folkeskole, der bygger på mange års traditioner og som udvikles sammenspil mellem en række forskellige aktører.
Forældre med barn i skolegård

Når dit barn starter i skole, sker der flere store forandringer. Der er nye udfordringer, og dit barn skal indgå i nye sociale relationer i uvante rammer. Det er derfor vigtigt, at dit barn får et godt indtryk af alt det nye, og du kan som forælder være med til at hjælpe dit barn i gang med en god start på skolelivet.

Du kan læse mere om skolestart på denne side, hvor du også kan se videoer om folkeskolereformen og finde information om, hvem der har indflydelse på dit barns skolegang.

 

Du kan også læse om folkeskolens formål, og hvordan du kan hjælpe med at skabe en god overgang fra dagtilbud til skole og fritidstilbud for dit barn.

 

 

Velkommen i skolen

Teksten folkeskole skrevet med kridt

Velkommen til folkeskolen i Danmark

Den danske folkeskole bygger på mange års traditioner og har gennem mange årtier været til offentlig debat. Folkeskolen har udviklet sig meget gennem tiden. Her får du en kort introduktion til folkeskolen, som den ser ud i dag og dens formål.
skolesystemet i dk skematisk vist

Skolesystemets opbygning

Her får du en kort introduktion til skolesystemets opbygning. Du kan læse om folkeskolens trindeling og række nøgletal om folkeskolen.
Undervisningsministeriets logo

En varieret skoledag

I august 2014 trådte folkeskolereformen i kraft. Her får du en kort introduktion til reformens formål og den nye skoledag.

Overgange til og fra dit barns skolegang

En knagerække i en SFO

Fra dagtilbud til skole og fritidstilbud

Overgangen fra dagtilbud til skole og fritidstilbud er en vigtig tid i dit barns liv, og gode overgange kan bidrage til dit barns læring og trivsel både i og uden for skolen. Det er derfor vigtigt, at dit barn kommer godt i gang med den nye hverdag både i skolen og i fritidstilbuddet.
to teenagere

10. klasse

Folkeskolens 10. klasse er en god mulighed, hvis man efter 9. klasse brug for at forbedre sig i nogle fag og få afklaring på, hvilken ungdomsuddannelse man vil vælge.
Ungdomsuddannelser

Fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Folkeskolen skal bidrage til at eleverne gennemfører en ungdomsuddannelse og derved også forberede dem på at starte på en ungdomsuddannelse. Undervisningen i de sidste år i folkeskolen skal derfor ses i sammenhæng med ungdomsuddannelserne.
Ung modtager vejledning

Uddannelse – dit barns fremtid

Ny pjece giver indvandrerforældre viden om ungdomsuddannelserne og guider forældre til at hjælpe deres børn med at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

Din situation - Velkommen i skolen

elev i klasselokale

Mit barn skal starte i skole

Skal dit barn starte i skole i det kommende skoleår, kan det være, at du som forælder allerede nu har en række overvejelser og spørgsmål, du gerne vil have besvaret. I denne artikel kan du læse mere om skolestart og skolevalg, inden dit barn skal starte i skole.