Viden og eksempler fra praksis

Her kan du hente erfaringer fra dagtilbud, skoler, fritidstilbud og kommuner, der arbejder med indsatser, som skal styrke tosprogede børn og unges faglige kompetencer
Tosprogede

Undervisningsministeriets læringskonsulenter har på baggrund af erfaringerne fra deres forskellige vejledningsindsatser udarbejdet en række inspirationsmaterialer, der giver viden om og eksempler på, hvordan man kan arbejde med at styrke tosprogede børn og unges trivsel, læring og faglighed i dagtilbud, skole og fritidstilbud. Erfaringerne bygger blandt andet på vejledningsindsatserne Styrk Sproget og Tyve Samarbejdskommuner, som var en del af Undervisningsministeriets satspuljeprojekt fra 2013-2015 om at styrke tosprogede børn og elevers faglighed.

 

Gode eksempler – artikelsamling om tosprogede børn og unge, der trives og lærer indeholder syv artikler om forskellige daginstitutioner, skoler og fritidstilbud rundt om i landet, som giver deres bud på og råd til, hvordan man kan styrke tosprogede børn og unges trivsel og læring. Artiklerne belyser forskellige tematikker såsom forældreinddragelse, ledelse og organisering, dialogisk læsning og overgange og indeholder nøje beskrivelser af, hvordan arbejdet er grebet an i det enkelte tilfælde, så andre kan lade sig inspirere til selv at igangsætte indsatser.

 

God praksis i arbejdet med tosprogede børn i dagtilbud præsenterer erfaringerne fra afprøvningen og videreudviklingen af forskellige initiativer til at styrke tosprogede børns sproglige udvikling i dagtilbud. Materialet giver håndgribelige bud på, hvordan dagtilbuddene kan arbejde endnu mere fokuseret med børnenes sprog gennem sproglige værktøjer og strategier for læsning og samtale men også for eksempel samarbejde med barnets forældre, så den sproglige indsats fortsætter i hjemmet.

 

God praksis i arbejdet med tosprogede børn og unge i skole og fritidstilbud præsenterer erfaringerne fra afprøvningen og videreudviklingen af forskellige initiativer til at styrke tosprogede børn og unges sproglige udvikling i skole og fritidstilbud. I materialet findes konkrete input til, hvordan skole og fritidstilbud kan arbejde målrettet med blandt andet læsning og sproglig udvikling i alle fag, et styrket forældresamarbejde og en klar sammenhæng mellem sprogindsatser i dagtilbud og skole og fritidstilbud.

Relaterede filer

I publikationen kan du læse om god praksis i arbejdet med tosprogede børn og unge i skole og fritidstilbud.
I publikationen kan du læse om god praksis i arbejdet med tosprogede børn og i dagtilbud.
I publikationen kan du læse om tosprogede børn og unge, der trives og lærer og om indsatserne for at styrke tosprogede børn og elevers faglighed.