Viden og forskning – Dagtilbud

På denne side kan I finde viden og forskning på dagtilbudsområdet.

Ministeriets udgivelser

Kort om evaluerende pædagogisk praksis
© Børne- og Socialministeriet

Evaluerende pædagogisk praksis

Evaluerende pædagogisk praksis er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til jeres arbejde med dagtilbuddets evalueringskultur og den løbende evaluerende pædagogiske praksis.
Kort om samspil og relationer
© Børne- og Socialministeriet

Samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø

Samspil og relationer er et centralt område i den styrkede pædagogiske læreplan. I dette materiale kan I som ledere og pædagogisk personale få viden om og inspiration til arbejdet med samspil og relationer i det pædagogiske læringsmiljø.
Barn på legepladsen
© Rambøll Management Consulting

Styrket fokus på børns læring

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring blev igangsat i 2017 af Undervisningsministeriet i samarbejde med Børne- og Socialministeriet. På denne side kan I bl.a. finde de inspirationsmaterialer og redskaber, der blev udviklet på baggrund af projektet.
Organisering af et godt læringsmiljø
© Børne- og Socialministeriet og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

Gode dagtilbud med pædagogiske læringsmiljøer af høj kvalitet er afgørende for barnets udvikling, trivsel, læring og dannelse. Dette materiale er en håndsrækning til arbejdet med at skabe et godt pædagogisk læringsmiljø med fokus på de strukturer, I som ledelse og personale har indflydelse på.
Fremtidens dagtilbud manchet
© Børne- og Socialministeriet

Fremtidens Dagtilbud

Udviklingsprogrammet Fremtidens Dagtilbud blev igangsat i 2013 af Børne- og Socialministeriet. Formålet var at udvikle og afprøve indsatser og redskaber i pædagogisk praksis, der kan bidrage til at styrke børnenes trivsel, udvikling og læring. På denne side kan I finde materialerne til programmet og de rapporter, der udkom efterfølgende på baggrund af følgeforskningen.

Øvrige udgivelser

Vidensstrømme på dagtilbudsområdet beskåret
© DEA

Vidensstrømme på dagtilbudsområdet

Tænketanken DEA giver i denne rapport en række anbefalinger til, hvordan dagtilbud i højere grad kan arbejde vidensinformeret. Anbefalingerne henvender sig til forvaltninger, dagtilbud, forskningsmiljøer, politikere og embedsmænd.
Forskningsinspireret pædagogisk praksis
© Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Forskningsinspireret pædagogisk praksis

Hvis I som ledelse ønsker at fremme en forsknings- og vidensinspireret pædagogisk praksis i jeres dagtilbud, kan I finde inspiration i dette materiale.