Viden Om sprog- og læsekompetencer hos tosprogede elever

Denne Viden Om-udgivelse samler de elementer i undervisningen, som ifølge forskningen gavner tosprogede elever mest, både hvad angår tilegnelse af det danske sprog og læsning. Til dette Viden Om-tema kan du finde to vidensnotater, to udviklingsredskaber, tre plakater og tre film.

Der er to vidensnotater. Det ene fokuserer på evidensbaserede metoder til undervisning af tosprogede elever generelt i grundskolen.

HENT VIDENSNOTAT - tosprogede elever

Det andet har særlig fokus på nyankomne elever og præsenterer forskningsbaseret baggrundsinformation om sprogtilegnelse.

HENT VIDENSNOTAT - fokus på nyankomne

Der er to udviklingsredskaber til henholdsvis lærere og pædagoger samt ledelser med fokus på at bringe egne erfaringer og refleksioner i spil med forskningsbaseret viden.

HENT UDVIKLINGSREDSKAB 

- til lærere og pædagoger

HENT UDVIKLINGSREDSKAB 

- til ledelser

Se tre korte videoer, der formidler vidensnotaternes pointer med eksempler.

SE VIDEOER

Se tre plakater, der blandt andet visualiserer metoder i undervisningen.

HENT PLAKATER

Relaterede links

Viden Om er formidling af viden og forskning til praktikere. Denne udgivelse er udviklet af TrygFondens Børneforskningscenter i samarbejde med forskere og praktikere. Materialerne i Viden Om fokuserer på et bestemt tema eller en pædagogisk problemstilling. Formålet er at gøre viden og forskning mere tilgængelig og nemmere at omsætte for lærere, pædagoger og ledere.