Videnskabelige metoder i psykologi

Psykologi anvender natur-, samfunds- og humanvidenskabelige metoder i studiet af mennesket. Se nærmere på forskellene.

Overblikket eller den dybere forståelse?

I højre bjælke linkes til sider lavet til brug i AT-sammenhænge i STX. Siderne giver dog et hurtigt overblik og nogle formuleringer til hver af de forskellige videnskabelige metodiske retninger. Derudover kan Jette Hannibals tekst om videnskabelige metoder downloades og anvendes som inspiration.

Forsker flyver af sted med tre bøger i stedet for heliumballoner

Produceret i samarbejde med

Centre for Undervisningsmidler

Centre for Undervisningsmidler har ansat 30 fagredaktører med solidt kendskab til pædagogik og undervisning til at udvikle fagsiderne til de gymnasiale uddannelser på EMU (STX/HF). Fagsiderne udvikles og vedligeholdes i samarbejde med de faglige foreninger og Undervisningsministeriet.

Se mere om samarbejdet her.

CFU findes også på EMUen. Siderne vedligeholdes af CFU selv - se her. Her kan skolerne søge information om landsdækkende aktiviteter, ligesom man kan finde CFU-centrenes lokale websites.

cfu-v1.png

Relaterede filer

Billeder er fjernet i teksten af hensyn til copyright - derfor de røde bokse.