Vidensopsamling - dansk

Publikation om indsatser, der virker i forhold til at løfte elever med faglige udfordringer i dansk.
Fagligt løft

Om materialet   

Publikationen er en opsamling af forskningsbaseret viden om indsatser, der har dokumenteret effekt i forhold til at løfte elever med faglige udfordringer i dansk. 

Vidensopsamlingen er udarbejdet som led i Program for løft af de fagligt svageste elever og er udarbejdet af Metropol, VIA University College og Rambøll.

 

Vidensopsamlingen

Vidensopsamlingen kan indgå som afsæt og inspiration i fase 1 og 2 af det gode udviklingsforløb.

Materialet tager udgangspunkt i fem overordnede indsatstyper, som har vist sig at være særligt effektive i forhold til at skabe faglige løft for elever i udskolingen med faglige udfordringer i dansk. De fem indsatstyper er:

  • Turboforløb og intensive læringsforløb
  • Forældreinddragelse
  • Peer learning
  • Mentor- og tutorprogrammer
  • Monitorering og feedback

Hent vidensopsamlingen her

  

Plakat - Hvad virker i dansk?

Vidensopsamling om indsats til målgruppen, fokusområder og undervisningsformer i danskundervisningen. Plakaten kan printes ud og bruges som udgangspunkt for dialog i teamet.

Hent plakaten her

Emneord