Vidensopsamling - matematik

Publikation om indsatser, der har effekt i forhold til at løfte elever med faglige udfordringer i matematik.
Fagligt løft

Om materialet     

Publikationen er en opsamling af forskningsbaseret viden om indsatser, der har dokumenteret effekt i forhold til at løfte elever med faglige udfordringer i matematik.

Vidensopsamlingen er udarbejdet som led i Program for løft af de fagligt svageste elever og er udarbejdet af Metropol, VIA University College og Rambøll. 

  

Vidensopsamlingen   

Materialet tager udgangspunkt i fem overordnede indsatstyper, som har vist sig at være særligt effektive i forhold til at skabe faglige løft for de fagligt udfordrede elever i udskolingen. De fem indsatstyper er:

  • Turboforløb og intensive læringsforløb
  • Forældreinddragelse
  • Peer learning
  • Mentor- og tutorprogrammer
  • Monitorering og feedback

Hent vidensopsamlingen her

 

Plakat - Hvad virker i matematik?

Plakaten indeholder en figur, der giver overblik over elementerne i en målrettet indsats for elever med faglige udfordringer i matematik. Plakaten kan printes ud og bruges som udgangspunkt for dialog i teamet.

Hent plakaten her

Emneord